Về chúng tôi

 

NAC là câu lạc bộ tập hợp các nhà đầu tư bất động sản trên toàn quốc để hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động đầu tư.
 
CAM KẾT CỦA NAC
 
Sở hữu tối thiểu 01 cơ hội đầu tư bất động sản trên toàn quốc với lợi nhuận dự kiến 15 -25%/năm.
Nâng cấp năng lực toàn diện cho bạn về việc đầu tư bất động sản với các góc nhìn thực dụng nhất giúp bạn tối ưu hoá lợi nhuận trên từng cơ hội cụ thể.
Đồng hành cùng bạn trong toàn bộ quá trình huấn luyện kéo dài từ 6 -12 tháng.
Group facebook tham gia làm thành viên câu lạc bộ tại đây
 
  
 
 
Xem thêm thông tin các Huấn luyện viên tại đây