Giới thiệu

  • Về chúng tôi

    Về chúng tôi

    CLB đầu tư BĐS NAC được thành lập tháng 10/2019, những thành viên đầu tiên là những nhà đầu tư chuyên nghiệp còn đang công tác trong ngành, họ có các mối quan hệ và nguồn lực đủ lớn để triển khai các hình thái đầu tư thật mà lúc đó thị trường không có quá nhiều các mô hình cạnh tranh tương tự, …
  • Video