Khoá huấn luyện N2M1 ngày 15/8

Do diễn biến phức tạp của Covid -19. Khoá huấn luyện N2M1 được tách làm 2 lớp riêng biệt để đảm bảo dãn cách, đồng thời lùi lịch huấn luyện lại 15 ngày ( từ ngày 1/8 đến ngày 15/8) để tiến hành theo dõi tình trạng sức khoẻ các học viên và huấn luyện viên. 
Sau 14 ngày chờ đợi thì khoá huấn luyện N2M1 đã chính thức được tổ chức với 2 nội dung huấn luyện: Bất động sản qua các chu kỳ và đầu tư bất động sản địa tô qua sự huấn luyện của HLV. ông - Nguyễn Mạnh Hà và HLV. ông - Đỗ Quý Duy.Kết thúc ngày huấn luyện thứ nhất về nền tảng bất động sản các học viên sẽ được trực tiếp kiểm chứng các kiến thức đã truyền tải qua buổi khảo sát thực tế thị trường và nhận định cơ hội đầu tư.
Tags: ,