Khảo sát Đan Phượng - Hoài Đức ngày 25/9/2022 của CLB NACTags:,