Offline tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021

Buổi offline có những thành viên trong CLB NAC và những thành viên mới
Nội dung
- Tổng kết các deal đã đầu tư
- Lên lịch các game đầu tư trong tương lai
- Phân tích thị trường
- Phân tích tiềm năng phát triển của CLB
- Hỏi đáp
- Giới thiệu thành viên mới

Tags: ,