Chuyến khảo sát Thanh Hóa của CLB NAC tháng 5/2021Thị trường Thanh Hóa với Key thủ tướng đã khá sôi động từ đầu năm 2021
Nắm bắt được một vài thông tin mới, team CLB NAC tổ chức buổi khảo sát toàn bộ khu vực thị trường này
Những điểm cốt lõi của Thanh Hóa bao gồm đất Biển
Nhận định tiềm năng cùng khả năng bứt giá trong tương lai
Qua 2 Ngày khảo sát, NAC đã có kết quả như dự kiến

 
Tags: ,