Chương trình huấn luyện

 • Dịch vụ tư vấn độc lập

  Dịch vụ tư vấn độc lập

  Chương trình dành cho những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm, muốn nhận các tư vấn đầu tư từ các chuyên gia
  • Học phí
   20.000.000 VNĐ/Buổi

  20.000.000 đ

 • Tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp

  Tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp

  Chương trình dành cho những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm, muốn nhận các tư vấn đầu tư từ các chuyên gia
  • Học phí
   40.000.000 VNĐ

  40.000.000 đ

 • Chương trình huấn luyện thực chiến bất động sản

  Chương trình huấn luyện thực chiến bất động sản

  Cung cấp kiến thức, trải nghiệm thực tế và kinh nghiệm giúp các nhà đầu tư có thể tính toán, lường trước các lợi ích và rủi ro khi đầu tư bất động …
  • Học phí
   15.000.000 - 25.000.000 - 40.000.000

  25.000.000 đ